باید فردا بودجه را تمام کنیم

با توجه به انتخابات هیات رئیسه مجلس در روز سه شنبه باید تلاش کنیم تا بحث بودجه در جلسه فردا به پایان برسانیم.نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به انتخابات هیات رئیسه مجلس در روز سه شنبه باید تلاش کنیم تا بحث بودجه در جلسه فردا به پایان برسانیم.به گزارش ایلنا،محمدرضا باهنر گفت: در جلسه علنی فردا یا باید سریعتر به بررسی و تصویب جزئیات برسیم و یا اینکه وقت آخر را در نوبت عصر باز بگذاریم تا بحث بودجه به اتمام برسد.