جلسات مهرعلیزاده، جهانگیری و عارف برای اجماع

عضو کابینه خاتمی در دولت اصلاحات با بیان اینکه بنده، جهانگیری و عارف دو نشست برای اجماع داشته‌ایم گفت: جلسات دو نفره هم چندین بار داشته‌ایم.به گزارش فارس محسن مهرعلیزاده  با اشاره به تلاش اصلاح‌طلبان برای اجماع در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اظهار داشت: اصل محور رای آوری و میزان اعتماد مردم به نامزدها است که آقای خاتمی با مشورتی که داشته‌اند بنده، عارف و جهانگیری را با ضرایب جزئی و نزدیک به هم برای کاندیداتوری مناسب دانسته‌ است.این کاندیدای احتمالی یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، اضافه کرد: بنده و آقایان عارف و جهانگیری جلسه‌ای نیز با خاتمی داشته‌ایم و بنا داریم در صورت مشخص شدن حضور یا عدم حضور خاتمی در انتخابات مجدداً هر سه نفر ما جلسات مشترکی با آقای خاتمی صورت دهیم.وی در ادامه خطاب به برخی اصلاح‌طلبان گفت: افراد موثر در جبهه اصلاح طلبان نباید فراموش کنند که هرچه دارند از مردم دارند و این رای مردم است که بر افراد مقبولیت می‌بخشد بنابراین از برخی اشتباهات گذشته درس بگیرند.هرگاه انحصارطلبی و تندروی بر جریان دوم خرداد سایه انداخت اصلاح‌طلبان از همان ناحیه ضربه خوردند بنابراین اعتدال و دوری از غرور رمز موفقیت است.