حمله پلنگ به یک روستا در ۳ شب متوالی

اهالی روستای دردوی از توابع شهرستان خواف که به قصد
چرای دام های خود در ارتفاعات مشرف به روستا بیتوته کرده و بطور ناخواسته
وارد قلمرو پلنگ شده بودند ۳ شب متوالی مورد حمله پلنگ قرار گرفتند.  به گزارش پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، در حملات پلنگ به روستائیان ۷ راس گوسفند و ۲ قلاده سگ دریده شدند.  گوسفند دریده شده توسط پلنگ  در
یکی از شب ها چوپانان روستا با تصور اینکه حیوان مهاجم گرگ است، کمین کرده
و قصد دور کردن حیوان را داشتند که با پلنگ بزرگی مواجه می شوند. چوپانان
بدون صدمه رساندن به پلنگ، از حیوان خشمگین که در حال خفه کردن یک راس
گوسفند بوده فاصله می گیرند و خوشبختانه آسیبی به هیچیک از چوپانان نیز نمی
رسد.  به دنبال گزارش اهالی به اداره محیط زیست خواف و حضور محیط
بانان و کارشناسان در محل، پس از ارائه آموزش های لازم به روستائیان،
نهایتا با خروج گله های دام از قلمرو پلنگ، پس از ۳ شب متوالی حملات پلنگ
متوقف می شود.  ردپای به جا مانده از پلنگ نکته
حائز اهمیت در این حادثه درک بالای اهالی روستای دردوی نسبت به اهمیت حفظ
گونه کمیابی همچون پلنگ با وجود محرومیت شدید مردم در این منطقه است.  کدخدای روستا به فرمانده یگان محیط زیست اطمینان می دهد که هیچ آسیبی از طرف اهالی روستا به پلنگ نخواهد رسید و می‌گوید: وقتی در جایی پلنگ زندگی می کند نشان می‌دهد مردم آن منطقه به طبیعت اهمیت می‌دهند.