دریاچه شیرابه در یک قدمی خشکسالی

قدمت دریاچه شیرابه در کهریزک ۵۰ سال است و تاکنون برای رفع این زخم کهنه شهر کاری نشده است. با احداث تصفیه خانه شیرابه قرار است این دریاچه خشک شده و بخشی از مشکلات مردم تمام شود.به گزارش فارس، آب میان‌بافتی درون زباله‌ها وقتی ماندگار شده و آلودگی به خود می‌گیرد تبدیل به شیرآبه می‌شود.هر تن زباله حدود هفت لیتر شیرابه تولید می‌کند و نفوذ شیرابه‌های هشت هزار تن زباله می‌تواند به منابع زیرزمینی آسیب وارد کند.بیش از نیم قرن است که زباله‌های تهرانی‌ها در کهریزک دفن شده و شیرابه حاصل از این زباله‌ها تبدیل به دریاچه شده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و قرار است با راه‌اندازی این تصفیه خانه مشکلات در این بخش برطرف شود.روزانه بیش از هفت هزار تن زباله در تهران تولید می شود و  در هر شبانه‌روز سه‌بار این زباله‌ها به کهریزک منتقل می‌شود.سید‌محمد فیاض مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در جریان بازدید از تصفیه خانه شیرابه  با اشاره به اینکه تصفیه‌خانه شیرآبه 20 مخزن دارد، گفت: هر مخزن یک کاربری مشخص دارد و توسط لوله‌ها شیرآبه را از مرکز پمپ می‌کند.وی با بیان اینکه در اولین حوضچه  اجسام درشت جدا شده و لخته‌گیری صورت می‌گیرد، گفت: سپس توسط چهار پمپ لجن‌کش شیرابه پمپ شده و در حوضچه دیگری تقسیم و دانه‌گیری می‌شود.فیاض با بیان اینکه در حوضچه دیگری تقسیم بی‌هوازی صورت می‌گیرد، گفت: حوضچه بی‌هوازی محلی است که در آن دیوارهایی قرار دارد و شیرآبه به صورت مارپیچ در آن حرکت می‌کند و در آن باکتری قرار می‌گیرد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه همچنین باکتری بستر‌سازی می‌شود و به سمت شیرآبه حمله می‌کند، گفت: بعد دوباره این شیرآبه برگشت داده شده و در حوضچه دیگر مواد شیمیایی به آن اضافه شده و آهک‌زنی می‌شود.وی ادامه داد: سپس در حوضچه‌ای شیرآبه ته‌نشین شده و این شیرآبه در لوله‌‌ایی به صورت فورانی بالا آمده و به بیرون می‌ریزد و باعث می‌شود آب شفاف‌تر در قسمت بالاتر قرار گرفته و آب کثیف‌تر پایین رود.فیاض افزود: با پاروهایی آب تمیز را جمع کرده و وارد حوضچه هوازی می‌کنیم.( لجن‌ها هم در حوضچه لجن می‌رود)به گفته فیاض در حوضچه هوازی دمنده‌های بزرگ هوا دیفیوز شده (دستگاه‌های که سوراخ‌های آی شکل یکطرفه دارند که هوا را فوت می‌کنند) و هوا به صورت حباب از کف به رو می‌آید.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تاکید بر این موضوع که مخازن 12 هزار متر مربع ظرفیت دارند، گفت: دوباره فرایند ادامه دارد و آب در حوضچه‌ای کلر‌زنی شده و شیرآبه به حالت تصفیه که بیرنگ است در می‌آید.وی با اشاره به اینکه حوضچه شیرآبه در کهریزک بیش از نیم‌قرن قدمت دارد گفت: با احداث دستگاه تصفیه‌خانه شیرآبه‌ها تصفیه شده و اب حاصل از تصفیه در آبیاری کهریزک مورد استفاده قرار می‌گیرد.به گفته فیاض از ته‌مانده شیرآبه‌ها در کمپوست استفاده می‌شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تاکید کرد که طراحی حوضچه شیرآبه توسط متخصصین داخلی انجام شده و حدود 8 میلیون تومان برای این پروژه هزینه‌صرف شده است.وی در ادامه اضافه کرد: حوضچه شیرآبه حدود یک و نیم متر عمق دارد و سال‌هاست که شیرآبه حاصل از زباله‌ها در آن جمع شده است.بر اساس این گزارش مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بهره برداری آزمایشی تصفیه خانه شیرابه کهریزک گفت : این تصفیه خانه که در زمینی سه هکتاری با 20 حوضچه و صرف هشت میلیارد تومان احداث شده گنجایش تصفیه روزانه 1400 متر مکعب تصفیه شیرآبه را دارد و آب تصفیه شده از ان در نهایت برای آبیاری فضای سبز و تفاله آن به عنوان کود کمپوست مورد استفاده قرار می گیرد .وی با اشاره به ان که این اقدام پروژه ای مشارکتی با دانشگاه تهران بوده است، تصریح کرد : به این ترتیب بحث شیرابه که دغدغه ای درازمدت در تهران بوده است حل خواهد شد و بااقدامات صورت گرفته به مرور تولید شیرابه به صفر خواهد رسید .عبدالهی افزود : با توجه به حجم این تصفیه خانه که در خاورمیانه نمونه است، امکان تصفیه پساب تولید شده توسط کارخانه های کهریزک نیز وجود دارد .دریاچه شیرابه مشکلات زیادی برای مردم کهریزک ایجاد کرده است. امید است با اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه این مشکل برطرف شود.