دستگاه ها به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند

بحث بازنشستگان پیش از این در مجلس تصویب شده اما اینکه دستگاه ها یا وزارتخانه ها به آن عمل نمی کنند، بحث دیگری است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مجلس با بیان اینکه بحث بازنشستگان پیش از این در مجلس تصویب شده اما اینکه دستگاه ها یا وزارتخانه ها به آن عمل نمی کنند، بحث دیگری است، گفت: دستگاه ها و وزارتخانه ها به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کنند.به گزارش ایلنا، اسماعیل کوثری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در تذکر آیین نامه ای گفت: بحث بازنشستگان پیش از این در مجلس تصویب شده اما اینکه دستگاه ها یا وزارتخانه ها به آن عمل نمی کنند، بحث دیگری است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: در بخش مسکن در بخش درآمدها تصویب شده است که چیزی حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان برای مسکن ایثارگران که در قانون برنامه نیز دیده شده، در نظر گرفته شود.