زمان قرعه‌کشي و برنامه مسابقات پلي‌آف ليگ برتر

زمان برگزاري مراسم قرعه‌کشي پلي آف ليگ برتر براي تعيين ميزباني و برنامه اين مسابقه‌ها اعلام شد.غلامرضا بهروان اعلام کرد قرعه کشي براي تعيين ميزبان و ميهمان در مسابقات پلي آف ليگ برتر بين تيم‌هاي ذوب آهن اصفهان و برنده ديدار پاس همدان و مس سرچشمه روز شنبه 11 خرداد در سالن روابط عمومي سازمان ليگ برگزار مي‌شود.به گزارش فارس، زمان ديدارهاي پلي آف ليگ برتر به شرح زير است؛يکشنبه 5 خرداد( امروز)پاس همدان و مس سرچشمه ساعت 17:30 ورزشگاه قدس همدانپنجشنبه 9 خردادمس سرچشمه و پاس همدان ساعت 17 در ورزشگاه شهيد زينعلي سرچشمهشنبه 11 خرداد مراسم قرعه کشي براي تعيين ميزبانيديدار اولي پلي آف 16 خرداد بين ذوب آهن و برنده ديدار پاس همدان و مس سرچشمهديدار دوم پلي آف 21 خرداد بين ذوب آهن و برنده ديدار پاس همدان و مس سرچشمهساعت و محل برگزاري اين دو ديدار با قيد قرعه مشخص خواهد شد.