قایقرانی رفع تعلیق شد

دبیر کل کنفدراسیون قایقرانی آسیا از رفع تعلیق قایقرانی ایران خبر داد.به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی قایقرانی با ارسال نامه‌ای به ایران ملی‌پوشان و داوران این رشته را رفع تعلیق کرد.علی قلم سیاه، عضو هیات رییسه فدراسیون قایقرانی و دبیر کل کنفدراسیون قایقرانی آسیا با تایید این خبر به ایسنا گفت: آقای خوزه پروننا، رییس فدراسیون جهانی قایقرانی با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرده با توجه به این که هم اساسنامه کمیته ملی المپیک و هم اساسنامه فدراسیون قایقرانی تایید شده، ملی‌پوشان و قایقران‌های ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی رفع تعلیق شده‌اند.وی ادامه داد: اطلاعات کامل و مشروح صحبت‌های آقای پروننا را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.