محل طواف حاجیان در مکه محدود شد

باتوجه به برنامه توسعه مسجدالحرام محل طواف حاجیان در مکه محدود شد.به گزارش تسنیم، باتوجه به برنامه توسعه مسجدالحرام و پروژه گسترش مطاف و تخریبی که برای این منظور صورت گرفته است، درحال حاضر انجام طواف ازطبقات دوم وسوم مسجد امکان پذیر نمی‌باشد. به دلیل پیش روی که ازپشت مقام ابراهیم برای گسترش مطاف صورت گرفته است، ارتباط بخشی ازطبقات دوم وسوم مسجدالحرام دراین قسمت قطع شده است.براساس این گزارش، از دلایل اساسی افزایش جمعیت طواف کنندگان در این روزها و شب‌ها درصحن اصلی مسجدالحرام عملیات تخریب و توسعه حرم می باشد همه باید درطبقه هم کف مسجد طواف کنند. سعودی‌ها بنا دارند بخشی ازکمبود شبستان‌هایی را که از نتیجه تخریب «باب الفتح» واطراف آن حاصل شده در ادامه همین قسمت با افزودن فضای خالی پشتی جبران کنند وافزون برآن درادامه ساختمان سه طبقه سعی نیز ساختمان مشابهی را ساخته اند.